Navigation: Home
 

 

 

: vi samla, leverans, installera & Service alla typer av medical & laboratorieutrustning & verktyg t. ex.
Vi har moderna Ultraljudprovning imaging systems, CT SCAN & OPG för härigenom, hjärt-och kärlsjukdomar, gången, gynecologist, 4 etc. för dessa i medicinska området se längre än CALDEV internationella för era lösningar. En ledamot säkerhet & medicinska International Group.

Vi levererar medicinsk utrustning både för privata sjukhus & statliga med över 22 nationer n Afrika använda våra produkten såväl som åtnjuter service stöd från våra kvalificerad personal/ingenjörer.

Vi moderna system som aldrig ens kräva en läkare att använda dem dessa system kan användas av någon utbildad person hemma där en nödsituation inträffar ofta. I sådana fall är en möjlighet att använda utrustning för att identifiera de problem en patient har även utan Dr.

 

 

 

 

              

(名) 前文, 前言, 序文 
 

Citat:

stora ledarna lära från tidigare, men de inte bo där, de bor i närvaro men de inte ta emot det, de ser på framtiden, men inte leva för det. "Så skall CALDEV internationella! {Vishet för boende på n�te ägg}

Mass Media
Associate Partners