Navigation: Home
CIG investeringar
 

 

 

CIG investeringar: detta är rent allmänt investeringar för både utomstående & medarbetare som vill investera sina pengar för handel. Några av våra huvudsakliga intresse bland annat real estate ägande/utvecklarna & företagsledningar, banksektorn etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preamble
 

Citat:

stora ledarna lära från tidigare, men de inte bo där, de bor i närvaro men de inte ta emot det, de ser på framtiden, men inte leva för det. "Så skall CALDEV internationella! {Vishet för boende på n�te ägg}

Mass Media
Associate Partners